Photos de bus à Ljubljana | Thibxl.be

Ljubljana - Photos de bus

Bus

> Bus 1 - Bus 2 - Bus 3 - Bus 3G - Bus 5 - Bus 5 - Bus 9 - Bus 11B - Bus 13 - Bus 14 - Bus 18 - Bus 19B - Bus 19I - Bus 20 - Bus 27 - Bus 51
> Bus 56 - Bus 68

Bus 1 : Vižmarje / Mestni log
Exploitant : Ljubljanski Potniški Promet (LPP)
Matériel : MAN NG 313 (A23) Lion's City G - MAN NG 313 (A23) Lion's City G CNG - Mercedes-Benz O 345 Conecto LF G

> Août 2018 :

Bus 2 : Zelena jama / Nove Jarše
Exploitant : Ljubljanski Potniški Promet (LPP)
Matériel : Irisbus Citelis 12 GNC

> Août 2018 :

Bus 3 : Litostroj / Rudnik
Exploitant : Ljubljanski Potniški Promet (LPP)
Matériel : Irisbus Citelis 12 GNC - MAN NL 223 (A21) Lion's City - Mercedes-Benz O 345 Conecto LF

> Août 2018 :

Bus 3G : Bežigrad / Rudnik / Škofljica P+R / Grosuplje
Exploitant : Ljubljanski Potniški Promet (LPP)
Matériel : Mercedes-Benz O 530 Citaro LÜ

> Août 2018 :

Bus 5 : Podutik / Štepanjsko naselje
Exploitant : Ljubljanski Potniški Promet (LPP)
Matériel : Irisbus Citelis 12 GNC

> Août 2018 :

Bus 6 : Črnuče / Dolgi most P+R
Exploitant : Ljubljanski Potniški Promet (LPP)
Matériel : MAN NG 313 (A23) Lion's City G - MAN NL 223 (A21) Lion's City - Mercedes-Benz O 345 Conecto LF G

> Août 2018 :

Bus 9 : Štepanjsko naselje / Barje P+R
Exploitant : Ljubljanski Potniški Promet (LPP)
Matériel : MAN NG 313 (A23) Lion's City G CNG - Mercedes-Benz O 530 Citaro G

> Août 2018 :

Bus 11B : Bežigrad / Zalog
Exploitant : Ljubljanski Potniški Promet (LPP)
Matériel : MAN NG 312 (A11) - MAN NG 313 (A23) Lion's City G - Mercedes-Benz O 530 Citaro G

> Août 2018 :

Bus 13 : Center Stožice P+R / Sostro
Exploitant : Ljubljanski Potniški Promet (LPP)
Matériel : Irisbus Crossway

> Août 2018 :

Bus 14 : Savlje / Bokalce
Exploitant : Ljubljanski Potniški Promet (LPP)
Matériel : MAN NG 312 (A11) - Mercedes-Benz O 345 Conecto LF G - Mercedes-Benz O 530 Citaro G

> Août 2018 :

Bus 18 : Stanežiče / Medvode / Sora
Exploitant : Ljubljanski Potniški Promet (LPP)
Matériel : Irisbus Citelis 12 GNC

> Août 2018 :

Bus 19B : Tomačevo / Barje / Podpeč / Jezero
Exploitant : Ljubljanski Potniški Promet (LPP)
Matériel : MAN NL 222 (A10)

> Août 2018 :

Bus 19I : Tomačevo / Barje / Ig P+R / Iška vas
Exploitant : Ljubljanski Potniški Promet (LPP)
Matériel : MAN NL 222 (A10)

> Août 2018 :

Bus 20 : Nove Stožice P+R / Fužine P+R
Exploitant : Ljubljanski Potniški Promet (LPP)
Matériel : MAN NG 313 (A23) Lion's City G - Mercedes-Benz O 345 Conecto LF G

> Août 2018 :

Bus 27 : NS Rudnik / BTC / Letališka
Exploitant : Ljubljanski Potniški Promet (LPP)
Matériel : MAN NG 312 (A11) - MAN NG 313 (A23) Lion's City G - MAN NL 223 (A21) Lion's City

> Août 2018 :

Bus 51 : Ljubljana / Kozarje / Dobrova / Polhov Gradec
Exploitant : Ljubljanski Potniški Promet (LPP)
Matériel : MAN ÜL 313

> Août 2018 :

Bus 56 : Ljubljana / Podsmreka / Dobrova / Horjul / Vrzdenec / Šentjošt
Exploitant : Ljubljanski Potniški Promet (LPP)
Matériel : MAN ÜL 313

> Août 2018 :

Bus 68 : Ljubljana / Grosuplje / Ivančna Gorica / Šentvid-Stični / Temenica
Exploitant : Ljubljanski Potniški Promet (LPP)
Matériel : Irisbus Crossway

> Août 2018 :

Ljubljana - Photos de bus - Dernière mise à jour : 19.03.19 - Haut de page